Pictureofbenz 159

“คุณเบนซ์” จากนักวิ่งขาแรง สู่นักไตรกีฬาสาว

ชื่อ – นามสกุล:        นางสาววันวิภา สุขสวัสดิ์        (เบนซ์) อายุ :                        38 ปี น้ำหนัก :                 50 กิโลกรัม ส่วนสูง :                  158 เซนติเมตร สถานะภาพ :           แต่งงานแล้ว   การศึกษา :               ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน มัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย   อาชีพ/ตำแหน่ง :     ปัจจุบันรับราชการตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   กีฬาที่เล่น :              วิ่ง  ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง รางวัลที่ผ่านมา:                                       ที่ 

Continue Reading →

IMG_9758

ได้ออกกำลังกายเสียเหงื่อเยอะๆทำให้ “จิ๊บ” รู้สึกฟินนนนนน

น้องจิ๊บ: ไตรกีฬาไม่ได้ดูถึก หรือ โหด แบบที่คนทั่วไปคิดอ่ะค่ะ ผู้หญิงก็มาเล่นได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างมาก คือ เราต้องมีวินัยในการซ้อมกีฬาในแต่ละอย่างให้เท่าๆกัน

IMG_7135

“คุณโอ๋”ชอบปั่น ถนัดวิ่ง จากโพเดี้ยมการแข่งทวิมุ่งเป้าสู่ไตรกีฬา

ชื่อ – นามสกุล:       รุ่งฤดี  พจน์ทวีเกียรติ ชื่อเล่น หรือ ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการกีฬา :  โอ๋ อายุ :       41 ปี น้ำหนัก :      52 kg. ส่วนสูง :       170 cm. สถานะภาพ :          แต่งงานแล้ว การศึกษา :               ระดับประถม – มัธยมต้น  รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์                                ระดับมัธยมปลาย   รร.อัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC.)                             ระดับปริญญาตรี   คณะนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต อาชีพ :                    ธุรกิจส่วนตัว   กีฬาที่เล่น :             ปั่นจักรยาน , วิ่ง , ว่ายน้ำ รางวัลที่ผ่านมาและสถิติส่วนบุคคล:       นักวิ่งตัวแทน

Continue Reading →

IMG_20150115_142751

“แชมป์เปี้ยน”หนึ่งในที่สุดของนักทวิกีฬาไทย

ชื่อ – นามสกุล:                 นาย ศุภณัฐ   สวัสดิเวช (แชมป์เปี้ยน) อายุ :                                      28 ปี น้ำหนัก :                    69 กิโลกรัม ส่วนสูง :                    170 เซนติเมตร สถานะภาพ :                       โสด การศึกษา :                          มัธยมต้น โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง                                         มัธยมปลาย  วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ                                        ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาชีพ/ตำแหน่ง :          Personal Trainer สถานที่ทำงาน :                 ราชกรีฑาสโมสร กีฬาที่เล่น :                          ว่ายน้ำ จักรยาน วิ่ง เทนนิส  

Continue Reading →

IMG_1323

“คุณกิด” ใครว่าคนอ้วนจะเล่นไตรกีฬาไม่ได้

ชื่อ – นามสกุล:        กฤษณ์  พงษ์วัฒนาสุข (กิด) อายุ :                        42 ปี น้ำหนัก :                 115  กก. ส่วนสูง :                  183  ซม. สถานะภาพ :           แต่งงานแล้ว,  มีบุตร 1 คน การศึกษา :               –      เรียนจบมัธยมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   อาชีพ/ตำแหน่ง :     ธุรกิจส่วนตัว  บริษัท  พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ (1973)  จำกัด  นำเข้าเฟอร์นิเจอร์สนาม  อาทิเช่น    ร่มสนามขนาดใหญ่,    เฟอร์นิเจอร์หวายเทียม,    โต๊ะเก้าอี้สนาม,     เตียงนอนริมสระน้ำ   ฯลฯ   และเป็นผู้จัดจำหน่าย   พร้อมผลิต   ติดตั้ง   มุ้งลวดกันแมลงระบบมุ้งม้วนเก็บแบรนด์ SEIKI   จากประเทศญี่ปุ่น,     ม่านม้วนแบรนด์

Continue Reading →

IMG_0066

“โอ๋ 349 Running” ไม่ต้องคิดเยอะ แค่ขอสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬา

  ชื่อ – นามสกุล:            นภาพร รัคนสุพรรณ (ชื่อเล่นจริงๆชื่อโอ๋ค่ะ แต่ชื่อในวงการกีฬาจะเรียกกันว่า พี่เจ๋อ/น้องเจ๋อ ทีม 349 Running) อายุ :                       33 ปี น้ำหนัก :                    54 Kg. ส่วนสูง :                      165 Cm. สถานะภาพ :            โสด การศึกษา :                 ปริญญาโท Telecommunication Business Management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมด อาชีพ/ตำแหน่ง :        Marketing บริษัท Advance Info Service (AIS) กีฬาที่เล่น :               วิ่ง ปั่นจักรยาน และไตรกีฬา รายการที่ประทับใจ

Continue Reading →

image (17)

“น้ำฝน Vangang” หลงรักไตรกีฬาหัวปักหัวปำ

ชื่อ – นามสกุล:       พรสวรรค์  ศิริพรเลิศ (น้ำฝน) อายุ :                       Series 3 ค่ะ น้ำหนัก :                 55 kg ส่วนสูง :                 160 cm สถานะภาพ :          มีแฟน.   การศึกษา :               ประถมศึกษา โรงเรียนศรีจิตรา                                มัธยมศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)                             ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์                                ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) ม.เกษตรศาสตร์ อาชีพ :                    ปัจจุบันทำงานที่ Abbott Laboratoies Limited   กีฬาที่เล่น :            

Continue Reading →

10462396_733587336764597_1291610333270682570_o

“ออยลี่”สาวแกร่งนักไตรแอดมินเพจ VanGang

ชื่อ – นามสกุล:    ศุภราภรณ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์   ชื่อเล่น หรือ ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการกีฬา : ออยลี่ / ทาก   น้ำหนัก :            53 kg   ส่วนสูง :             156 cm   สถานะภาพ :        โสด   การศึกษา :         ราชินี, เตรียมอุดม, Bachelor of Design, Master of Marketing Management   อาชีพ/ตำแหน่ง :   GM ที่ Sivalai Clubhouse และ Sivalai Place   กีฬาที่เล่น :          ว่ายน้ำ

Continue Reading →

15

“ญี่ปุ่น”สาวน้อยสดใสนักกีฬาสุดไฮเปอร์

ชื่อ – นามสกุล:       ปภาวี อัศวดากร ชื่อเล่น:                   ญี่ปุ่น อายุ :                       24 ปี การศึกษา :               ร.ร.รุ่งอรุณ ป.2-ป.5                                 Shrewsbury International School Year 8-11 (ม. 1-4)                                 ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ (BBA) เกียรตินิยม อันดับ 2                                 Haas School of Business, University of California, Berkeley, USA (exchange program) อาชีพ/ตำแหน่ง :    ผู้จัดการส่วน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์การลงทุน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กีฬาที่เล่น

Continue Reading →

aGmeNGIHU_7aPd_Oz3hYpNAd0X0TgevFlkMep2HqHoM

การออกกำลังกายช่วยให้ “คุณแป้ง” ได้ทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำสำเร็จได้อย่างน่าภูมิใจ

ชื่อ – นามสกุล:       อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ชื่อเล่น หรือ ชื่อที่เป็นที่รู้จักในวงการกีฬา : แป้งร่ำ อายุ :       29 น้ำหนัก : 47 ส่วนสูง : 159 สถานะภาพ :          โสด การศึกษา :               มัธยม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี                                 ป.ตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                 ป.โท Lehigh University, USA                                 ป.เอก University of Texas at Arlington อาชีพ/ตำแหน่ง :    วิศวกร, นักวิเคราะห์, ที่ปรึกษา ธนาคารกสิกรไทย นักวิจัย และวิทยากร งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรม Operations Research ในนามของ

Continue Reading →