123

รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร VIP ในมหกรรมงานวิ่ง “Human Run 2015”

123

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร VIP ในมหกรรมงานวิ่ง “Human Run 2015”
ภายใต้คอนเซปต์ ‘KEEP RUNNING’
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์)
กับระยะทาง 5 / 10 / 21 กิโลเมตร และ ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม ‘PREPARE YOUR RUN'(Training in The Park)
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
เวลา 16.00-18.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) มาเรียนรู้การ ‘วิ่ง’
เพื่อฟิตร่างกายให้พร้อมกับคอร์สการวิ่งและวิธีเตรียมตัวอย่างถูกวิธีก่อนวันวิ่งจริง
กับเทรนเนอร์สุดฮอต “มาร์ค แอ็บบอท” ดังมีรายชื่อดังนี้

เสฏฐวุฒิ ธนาเอกนิธิวัฒน์
วิทิต วรรณวิทยาภา
กัญญารัตน์ โปรยรุ่งโรจน์
ปัทมาพร พิทยาปรีชานนท์
สุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์
รวีพล บุญสอาด
ภณิดา กลิ่นพิพัฒน์
ศิริลักษณ์ เจริญพรพัฒนา
ณัฐนันท์ เลาหกุลเวทิต
อมลรดา วิไลธัญญา
ภันทรพร ยิ่งธนารักษ์
พัชริญา เพชรผ่อง
ประเสริฐ เพชรผ่อง
ศิรพัชร์ ไวเกษตรกรณ์
ขวัญฤดี เทียนเครือ
ฉัตรชัย รัตนลาภ
ชัยวัฒน์ ทิพย์อาภรณ์
สมฤทธิ์ พุทธันบุตร
ศักดิ์สิทธิ์ สุขบำรุง
นัทพร ศรีบุญรอด
สุจิตรา ศรีษะบาล
กำธรรัฏฐ์ เดชะประทุมวัน
สุขสวัสดิ์ ฉ่ำเฉลิม
สุภจิรา น้อยราษฎร
ธนพัต คงครบ
ไชยวัฒน์ อัศว์ไชยตระกูล
จุฑาทิพย์ เกตุไพบูลย์
บรรพต สง่ากร
กิตติ์ธนา เซี่ยงคิ้ว
คงกฤช จินตะเวช
โชคพัทธ์ อุ่นมา
ปรัชญา ธีระตระกูล
ยงยุทธ คำโสภา
สิทธิภาคย์ บวรสิทธิโรจน์
สุริยะ ขันกำเหนิด
รวยรื่น พรวัฒนวิชัย
กิตติธัญญ์ กู้วงศ์ประเสริฐ
ธนเทพ ประสิทธิ์พรกุล
ธนาวัฒน์ ถาวรเศรษฐวัฒน์
ประสิทธิ์พร สุ่มมาตร
Jaruwan Yuenyongvasin
ณัชพล ชูทอง
ธีรรัชช์ ดวงทองคำ
วิทิต ถาวรรุ่งโรจน์
ศุภพิชญ์ เลนุกูล
เอกลักษณ์ จันลองจับจิต
เอกจิรา สวัสดี
รัตน์ฐาภัทร ศรีพิสิฐ
ทิพย์สิริ เทวกุล ณ อยุธยา
สมเจตร์ หอมเกษร
สุภา สุนทรกิจวรกุล
เกียรติพง สุขเพิ่ม
ร.ต.ท.หญิง ระพีพัฒน์ กิจนพเกียรติ
ฐาภพ จุลเจือญาติ
อังกูร เต็มรัศมี
พิสิษฐ์ จตุพรหมวงศ์
มุสลิม ธเนศวงษ์สกุล
วีรินท์ อึ้งโชติไพศาล
ศิวัช ลิ้มพงษา
ภัทฐินะ สุทธิสถิตย์
กิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ

ท่านที่มีรายชื่อตามนี้ พบกันได้ที่สวนรถไฟ วันพฤหัสที่ 23 กค.นี้ ไปเรียนรู้การวิ่งอย่างถูกวิธีด้วยกันครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *