Samsung Gear Fit2 by ผักบุ้ง

ผักบุ้งกับ Samsung Gear Fit 2 สมาร์ทวอช พร้อม GPS น้องใหม่

ผักบุ้งได้ลองใช้ สมาร์ทวอช พร้อม GPS น้องใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆ Samsung Gear Fit 2 วัดค่าต่างๆในการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากได้คำนวณแคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ ระยะทางวิ่งแล้ว ยังสนุกสนานกับการเชื่อมต่อกับ smart phone Samsung อย่างง่ายดาย ลองมาติดตามกันว่าประโยชน์ที่ผักบุ้งจากเพจ fit4fun ค้นพบมีอะไรบ้าง

#SamsungGearFit2 #fit4funrelax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *