fit4funff

การหายใจที่ถูกต้อง

การหายใจที่ถูกต้อง…ขจัดปัญหาตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ตัวอย่างง่ายๆ เช่นว่า เมื่อท่านรักอะไรหรือเกลียดอะไร หรือกลัวอะไรอยู่ในใจนั้น ลองหายใจยาว ยาวๆ สองสามครั้ง เข้าออกสองสามครั้ง ความรู้สึกรักหรือเกลียดหรือกลัวอะไรก็จะหายไป ไม่มากก็น้อย

นี่ธรรมชาติมันก็มีอยู่เป็นหลักแล้ว เพียงแต่เรามาทำให้มันมากขึ้นๆ develop ให้มันมากขึ้นๆ จนขจัดปัญหาที่สูงสุด ปัญหาที่เป็นความทุกข์สูงสุดออกไปได้ นี่คืออานาปานสติภาวนา

พุทธทาสภิกขุ

++++++++++

ปล.อ่านจบเราลองหายใจลึกๆ ยาวๆ สักครั้งนะครับ ^^

 fit4fun222 fit4fun333 fit4fun555 fit4funff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *